Global Gateway
land / sprog

eFax kundeaftale

(For at se kundeaftalen for virksomhedskonti, kan du besøge www.efaxcorporate.com)

These Terms of Service are effective on November 6, 2015, for current users, and upon acceptance for new users.

LÆS DISSE VILKÅR GRUNDIGT FØR BRUG AF DETTE WEBSITE ELLER TILMELDING TIL TJENESTER
 1. eFax Services
 2. Brug af eFax Pro tjenesten.
 3. Brug af eFax Plus tjenesten.
 4. Brug af eFax tjenesten; politik om "Fair anvendelse".
 5. Opbevaring af faxer.
 6. E-mailkapacitet
 7. Brug af eFax Broadcast Service.
 8. Privacy Policy and Data Protection.
 9. Kundeansvar
 10. Politik for uopfordret faxannoncering/spam drop-boks.
 11. Opsigelse.
 12. Kunderepræsentation.
 13. Ændringer i kundeaftalen.
 14. Ændringer i services.
 15. Medlemskonto, PIN-kode og sikkerhed.
 16. Ansvarsfraskrivelse af garantier og begrænsning af ansvar
 17. Afgifter (omkostninger).
 18. Opsigelse grundet manglende betaling.
 19. Opdatering af kredit- og købekort.
 20. Ejerskab.
 21. Kompensation.
 22. Ingen videresalg af services.
 23. Deltagelse i promovering fra annoncører.
 24. Meddelelser, tilladelse.
 25. Generelle betingelser.
 26. Andre ophavsrettigheder/ejerskab.
 27. Optagelse af telefonopkald
 28. Juridiske meddelelser.

This Agreement, which governs the terms and conditions of your use of eFax® Services, is between you ("you" or "Customer"), as an authorized user of such services, and j2 Cloud Services, Inc. ("j2 US"), a Delaware corporation and/or the Company Ireland Limited ("j2 Ireland"), an Irish company (each, the "Company"), as specified in the following paragraph, and governs the terms and conditions of your use of the Services.

Your services are provided to you and you are legally a customer of (i) j2 US if you are issued a Service telephone number that is local to the U.S. or Latin America and (ii) j2 Ireland if you are issued a Service telephone number that is outside the U.S. or Latin America. You will receive your billing statements, however, from j2 US if you reside in the U.S. or Latin America and from j2 Ireland if you reside outside of the U.S. and Latin America.

The contact details of j2 Cloud Services, Inc. are as follows:

Adresse: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, USA.

The contact details of j2 Global Ireland Limited. are as follows:
Adresse: Unit 3, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ireland
Registreringsnummer: 379517 - VAT nummer: IE 6399517U

This Agreement, together with any operating rules, policies (including the Privacy Policy, a current copy of which is available at www.efax.co.uk/privacy.html, price schedules, or other supplemental documents expressly incorporated herein by reference and published from time to time by j2 Global (collectively, the "Agreement"), constitutes the entire agreement between j2 Global and you regarding eFax Services, and supersedes all prior agreements between the parties regarding the subject matter of this Agreement. Uanset det ovennævnte, skal din brug af software, leveret af j2 Global i relation til tjenesterne, ske i henhold til en særskilt aftale om kundens brug af sådan software. I forbindelse med denne aftale, defineres "eFax Services" eller "Services" som enhver og alle tjenester leveret af j2 Global til dig enten nu eller i fremtiden. Ved at bruge eFax Services, bekræfter du din accept af, og indvilliger i at være bundet af, denne aftale.

For canadiske kunder: Bemærk, at når du afgiver en købsordre på dette website, udgør det et tilbud om at købe og er fortsat underlagt j2 Globals accept. Varer eller tjenesteydelser opført eller beskrevet på dette website udgør en opfordring til at gøre et tilbud om køb.

Hvis du påbegynder, men undlader at fuldføre tilmeldingsprocessen for eFax Services, kan j2 Global kontakte dig i et forsøg på at hjælpe dig med tilmeldelsen til eFax eller andre j2 Global services. Du giver hermed j2 Global tilladelse til at foretage en sådan kontakt, også selvom du i sidste ende beslutter ikke at tilmelde dig nogen af j2 Globals services.

1. eFax Services.

j2 Global offers eFax Services at its website www.eFax.co.uk (together with other websites owned and operated by j2 Global, the "eFax Website"). Tjenesterne er enkeltvis:

 1. eFax Pro™: eFax Pro omfatter, men er ikke begrænset til: (i) et personligt lokalt eller gratis telefonnummer (sammen med fjerntliggende (dvs. ikke-lokale og ikke-gratis) telefonnumre, "eFax numre"), der sørger for levering af faxer og voicemail-beskeder til elektronisk post ("e-mail") i større mængder end de andre tjenester, der er beskrevet nedenfor (se politik om "Fair anvendelse" nedenfor i afsnit 2), og (ii) udgående fax fra e-mail eller fra eFax websitet. eFax Pro er i det følgende omtalt som "Pro" eller "Pro Service".
 2. eFax Plus®: eFax Plus omfatter, men er ikke begrænset til: (i) et eFax nummer, der leverer faxer og eventuelt voicemail-beskeder til e-mail i større mængder end de gratis tjenester, der er beskrevet nedenfor, men i mindre grad end Pro Service (se politik om "Fair anvendelse" nedenfor i afsnit 3), og (ii) udgående fax fra e-mail eller fra eFax websitet. eFax Plus er i det følgende omtalt som "Plus" eller "Plus Service".
 3. eFax Free®: eFax Free includes but is not limited to a remote or non-geographic eFax Number that provides for the delivery of a limited number of faxes to email. Se politik om "Fair anvendelse" nedenfor i afsnit 4. eFax Free er i det følgende omtalt som "Free" eller "Free Service".
 4. eFax Broadcast®: eFax Broadcast gør det muligt for kunden at uploade en database eller et regneark til eFax websitet og til at udsende et dokument til hvert faxnummer i pågældende database eller regneark til en afgift i henhold til de satser, som er offentliggjort på eFax websitet. eFax Broadcast kunder, som sender faxer til Storbritannien, har også mulighed for at få deres faxliste sendt gennem Fax Preference Service ("FPS"). Tjenester tilsvarende til FPS er til rådighed i andre lande. Uden et specifikt valg fra kunden om at få sine numre kontrolleret i forhold til FPS eller lignende tjenester i andre lande, vil j2 Global ikke automatisk kontrollere nogen numre i forhold til FPS eller lignende tjenester i andre lande. Kunder, der vælger ikke at sende deres liste gennem FPS eller lignende tjenester i andre lande, skal overholde alle love, regler og bestemmelser, herunder, uden begrænsning, direktiv om privat- og databeskyttelse inden for elektronisk og telekommunikation (Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 og The Telecommunications (Data Protection and Privacy) Regulations 1999).

« Tilbage til toppen

2. Brug af eFax Pro Service.

Vilkårene for anvendelse af Pro Service kan variere, afhængigt af om kunden har modtaget et lokalt (dvs. ikke-gratis) eller gratis eFax nummer, som beskrevet nedenfor:

 1. Brug af Pro lokalnummer; Politik om "Fair anvendelse". Som en lokal Pro Service kunde, vil du modtage et lokalt eFax nummer, hvortil du kan modtage faxer og voicemail-beskeder i din e-mail. Du ​​vil også have mulighed for at sende fax fra din e-mail eller fra eFax websitet.

  BEMÆRK DOG, AT DIN BRUG AF TJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALS POLITIK OM "FAIR ANVENDELSE". HVIS DIT FORBRUG INDEN FOR EN TREDIVE (30) DAGES PERIODE OVERSTIGER MERE END TRE (3) GANGE DET GENNEMSNITLIGE NIVEAU FOR KUNDERS BENYTTELSE AF j2 GLOBALS eFAX PRO, eFAX PLUS OG jCONNECT PREMIER® INDEN FOR DENNE TREDIVE (30) DAGES PERIODE, OVERTRÆDER DU DENNE POLITIK. I FORBINDELSE MED DENNE POLITIK, BETYDER "BRUG" DET SAMLEDE ANTAL FAXSIDER OG VOICEMAIL MINUTTER MODTAGET, BORTSET FRA ALLE REKLAMEMÆSSIGE OG INFORMATIVE BESKEDER SENDT DIREKTE TIL DIG FRA j2 GLOBAL, SOM FASTSAT AF OS EFTER EGET SKØN. FOR AT IMØDEKOMME VORES KUNDER, HÅNDHÆVER j2 GLOBAL FOR ØJEBLIKKET KUN DENNE POLITIK, NÅR BRUGEN ER OVER 200 KOMBINEREDE FAXSIDER OG VOICEMAIL-BESKED MINUTTER I EN TREDIVE (30) DAGES PERIODE, HVILKET VÆSENTLIGT OVERSTIGER DEN FAKTISKE TILLADTE BRUG UNDER DENNE POLITIK OM "FAIR ANVENDELSE". UANSET DENNE IMØDEKOMMELSE, FORBEHOLDER VI OS RETTEN TIL NÅRSOMHELST AT HÅNDHÆVE DENNE POLITIK I OVERENSSTEMMELSE MED DENS VILKÅR (DVS. FORBRUG INDEN FOR ENHVER TREDIVE (30) DAGES PERIODE PÅ MERE END TRE (3) GANGE DET GENNEMSNITLIGE FORBRUGSNIVEAU FOR VORES eFAX PRO, eFAX PLUS OG jCONNECT PREMIER KUNDER I SAMME TREDIVE (30) DAGES PERIODE).

  HVIS DU HAR OVERTRÅDT DENNE POLITIK, VIL DU AUTOMATISK BLIVE AFKRÆVET US $0.15 (ELLER ET TILNÆRMELSESVIS TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA) PR. FAXSIDE OG VOICEMAIL MINUT UD OVER GRÆNSEN FOR "FAIR ANVENDELSE". VED HVER ENKELT TRANSMISSION ER ANTALLET AF SIDER BEREGNET PÅ GRUNDLAG AF DET STØRSTE AF DET FAKTISKE ANTAL AF SIDER ELLER ANTALLET AF HELE OG DELVISE 60-SEKUNDERS INTERVALLER AF SENDETIDEN. UANSET DET OVENNÆVNTE OG MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, FORBEHOLDER j2 GLOBAL SIG RET TIL AT OPSIGE ELLER SUSPENDERE DIN KONTO UDEN FORUDGÅENDE VARSEL I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSE AF POLITIKKER. b. Brug af tjenesten Pro Toll-Free; Som Pro Service Toll-Free kunde, vil du modtage et gratis eFax nummer, hvortil du kan modtage faxer og voicemail-beskeder til din e-mail. Du vil blive opkrævet en brugsafgift (som angivet på eFax websitet) baseret på det samlede antal modtagne faxsider og minutters voicemail-beskeder. Som Pro kunde vil du have mulighed for at sende fax via din e-mail og abonnere på yderligere tjenester som j2 Global tilbyder, som beskrevet på eFax websitet, og som alle er underlagt vilkårene i denne aftale.

« Tilbage til toppen

3. Brug af eFax Plus Service.

The terms of use for the Plus Service vary depending upon whether the Customer has received a local (e.g., non-toll-free), remote, non-geographic or toll-free eFax Number, as described below:

 1. Plus Number Service Usage; Fair Use Policy. As a Plus Service Customer, you will receive a local, remote or non-geographic eFax Number from which you may receive faxes and, optionally, voicemail messages in your email. Du vil være i stand til at modtage et begrænset antal faxsider og minutters voicemail-beskeder gratis (som angivet på eFax websitet). Hvis du overskrider dette begrænsede antal gratis faxsider og/eller gratis voicemail-beskeder, vil du blive opkrævet en brugsafgift (som angivet på eFax websitet) baseret på det samlede antal modtagne faxsider og minutters voicemail-beskeder. Som Plus kunde vil du have mulighed for at sende fax via din e-mail - pålagt et gebyr som anført på eFax websitet - og for at tegne abonnement på yderligere tjenester, som j2 Global tilbyder, som beskrevet på eFax websitet, alle underlagt vilkårene i denne aftale.

  BEMÆRK DOG, AT DIN BRUG AF TJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALS POLITIK OM "FAIR ANVENDELSE". HVIS DIT FORBRUG INDEN FOR EN TREDIVE (30) DAGES PERIODE OVERSTIGER MERE END TO (2) GANGE DET GENNEMSNITLIGE NIVEAU FOR KUNDERS BENYTTELSE AF j2 GLOBALS eFAX PRO, eFAX PLUS OG jCONNECT PREMIER® INDEN FOR DENNE TREDIVE (30) DAGES PERIODE, OVERTRÆDER DU DENNE POLITIK. I FORBINDELSE MED DENNE POLITIK, BETYDER "BRUG" DET SAMLEDE ANTAL FAXSIDER OG VOICEMAIL MINUTTER MODTAGET, BORTSET FRA ALLE REKLAMEMÆSSIGE OG INFORMATIVE BESKEDER SENDT DIREKTE TIL DIG FRA j2 GLOBAL, SOM FASTSAT AF OS EFTER EGET SKØN. FOR AT IMØDEKOMME VORES KUNDER, HÅNDHÆVER j2 GLOBAL FOR ØJEBLIKKET KUN DENNE POLITIK, NÅR BRUGEN ER OVER 130 KOMBINEREDE FAXSIDER OG VOICEMAIL-BESKED MINUTTER I EN TREDIVE (30) DAGES PERIODE, HVILKET VÆSENTLIGT OVERSTIGER DEN FAKTISKE TILLADTE BRUG UNDER DENNE POLITIK OM "FAIR ANVENDELSE". UANSET DENNE IMØDEKOMMELSE, FORBEHOLDER VI OS RETTEN TIL NÅR SOM HELST AT HÅNDHÆVE DENNE POLITIK I OVERENSSTEMMELSE MED DENS VILKÅR (DVS. FORBRUG INDEN FOR ENHVER TREDIVE (30) DAGES PERIODE PÅ MERE END TO (2) GANGE DET GENNEMSNITLIGE FORBRUGSNIVEAU FOR VORES eFAX PRO, eFAX PLUS OG jCONNECT PREMIER KUNDER I SAMME TREDIVE (30) DAGES PERIODE).

  HVIS DU HAR OVERTRÅDT DENNE POLITIK, VIL DU AUTOMATISK BLIVE AFKRÆVET US $0.15 (ELLER ET TILNÆRMELSESVIS TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA) PR. FAXSIDE OG VOICEMAIL MINUT UD OVER GRÆNSEN FOR "FAIR ANVENDELSE" OG KAN OPGRADERE TIL eFAX PRO FOR AT DRAGE FORDEL AF DENS MERE OMFATTENDE POLITIK OM "FAIR ANVENDELSE". VED HVER ENKELT TRANSMISSION ER ANTALLET AF SIDER BEREGNET PÅ GRUNDLAG AF DET STØRSTE AF DET FAKTISKE ANTAL AF SIDER ELLER ANTALLET AF HELE OG DELVISE 60-SEKUNDERS INTERVALLER AF SENDETIDEN. UANSET DET OVENNÆVNTE OG MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOVGIVNING, FORBEHOLDER j2 GLOBAL SIG RET TIL AT OPSIGE ELLER SUSPENDERE DIN KONTO UDEN FORUDGÅENDE VARSEL I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSE AF POLITIKKER.
 2. Brug af ​​tjenesten Plus Toll-Free; Som Plus Service Toll-Free kunde, vil du modtage et gratis eFax nummer, hvortil du kan modtage faxer og voicemail-beskeder til din e-mail. Du vil blive opkrævet en brugsafgift (som angivet på eFax websitet) baseret på det samlede antal modtagne faxsider og minutters voicemail-beskeder. Som Plus kunde vil du have mulighed for at sende fax via din e-mail og abonnere på yderligere tjenester som j2 Global tilbyder, som beskrevet på eFax websitet, og som alle er underlagt vilkårene i denne aftale eller en anden særlig aftale for disse yderligere tjenester.

« Tilbage til toppen

4. Brug af eFax Service; politik om "Fair anvendelse".

Som Free Service kunde vil du modtage et fjernt (dvs. ikke-lokalt) eFax nummer, hvortil du kan modtage et begrænset antal faxer til din e-mail. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THE AREA CODE OR PREFIX FOR THIS eFAX NUMBER WILL BE SELECTED BY J2 GLOBAL, IN ITS SOLE DISCRETION, BASED ON AVAILABLE INVENTORY, AND THAT YOU WILL HAVE NO ABILITY TO SELECT OR CHANGE THIS AREA CODE UNLESS YOU AGREE TO UPGRADE TO A PAID SUBSCRIPTION. j2 Global provides the Free Service as an accommodation to you, and reserves the right to terminate your Free Service at any time without notice. DU FORSTÅR, AT DEN GRATIS SERVICE ER UNDERLAGT j2 GLOBALS POLITIK OM "FAIR ANVENDELSE" FOR GRATIS KONTI. HVIS DU INDEN FOR EN TREDIVE (30) DAGES PERIODE MODTAGER MERE END TYVE (20) FAXSIDER, BORTSET FRA ALLE REKLAMEMÆSSIGE OG INFORMATIVE BESKEDER SENDT DIREKTE TIL DIG FRA j2 GLOBAL, SOM FASTSAT AF OS EFTER EGET SKØN, OVERTRÆDER DU DENNE POLITIK. HVIS DU ANSES FOR AT HAVE OVERTRÅDT DENNE POLITIK, VIL j2 GLOBAL FORSØGE AT GIVE DIG BESKED OM OVERTRÆDELSEN OG TILBYDE AT OPGRADERE DIG TIL ET BETALT ABONNEMENT. HVIS DU VÆLGER IKKE AT OPGRADERE, KAN DIN KONTO OPSIGES ELLER SUSPENDERES EFTER j2 GLOBALS EGET SKØN, UNDTAGEN HVOR DETTE ER FORBUDT VED LOV. HVIS j2 GLOBAL UNDLADER AT HÅNDHÆVE DENNE POLITIK, VIL DETTE IKKE FORHINDRE OS I AT HÅNDHÆVE DEN PÅ NOGET TIDSPUNKT I FREMTIDEN, BÅDE FOR TIDLIGERE ELLER NUVÆRENDE KRÆNKELSER.

HVER ENKELT KUNDE, HVAD ENTEN DET ER ET SELSKAB ELLER EN PRIVATPERSON, ER BEGRÆNSET TIL ET (1) GRATIS EFAX NUMMER. Hvis du eller din virksomhed ønsker mere end ét (1) eFax nummer, så kan j2 Global anmode om at opgradere dig til en betalt service, som du skal acceptere. Uanset vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er beskrevet i afsnit 8 nedenfor, forbeholder j2 Global sig ret til at offentliggøre Free Service kunders e-mail-adresse til ejeren af ​​den URL-adresse, som er knyttet til e-mail-adressen, for at kunne overvåge overholdelse ​​og håndhævelse af de begrænsninger, der er fastsat i dette afsnit. Desuden har j2 Global tilladelse til at kontrollere din anvendelse af Free Service og tilhørende software, ved at give ikke mindre end fem (5) dages forudgående skriftlig meddelelse om hensigten om at foretage en sådan kontrol af dine faciliteter i den normale kontortid. Hvis j2 Global i sidste instans, efter eget skøn og uanset om en kontrol er blevet gennemført eller ej, afgør, at du har overtrådt ovenstående begrænsninger for Free Service eller en tilknyttet software, forbeholder j2 Global sig retten til omgående at afbryde eller suspendere din tjeneste, undtaget hvor det er forbudt ved lov. Du accepterer at betale j2 Global det beløb, du ville have været forpligtet til at betale for Plus Service i den periode du ikke overholdt politikken om "Fair anvendelse" for Free Service, samt j2 Globals omkostninger, ved at foretage enhver kontrol, som efter j2 Globals eget skøn afslører manglende overholdelse. Manglende håndhævelse af denne politik fra j 2 Globals side vil ikke udelukke os fra at håndhæve den på noget tidspunkt i fremtiden, hvad enten det handler om tidligere eller nuværende krænkelser.

Du vil få mulighed for at tegne abonnement på yderligere tjenester, som j2 Global tilbyder, som beskrevet på eFax websitet, alle underlagt vilkårene i denne aftale eller andre aftaler, som specifikt vedrører disse ekstra ydelser.

« Tilbage til toppen

5. Opbevarelse af faxer.

Mens din eFax konto er aktiv, vil j2 Global gemme faxmeddelelser, der modtages via dit eFax nummer i op til tredive (30) dage for Free-kunder og så længe kontoen eksisterer for Plus-kunder og Pro-kunder. I hvert enkelt tilfælde målt fra datoen for modtagelsen af en sådan fax. Disse faxer er tilgængelige online via eFax Message Center. Du anerkender, at j2 Global til enhver tid kan ændre praksis og begrænsninger vedrørende opbevaring af faxmeddelelser, herunder uden begrænsning, det maksimale antal dage faxmeddelelser vil blive opbevaret, det maksimale antal beskeder gemt på et givet tidspunkt og den maksimale lagerplads, der vil blive tildelt på j2 Globals servere på dine vegne som fastsat i afsnit 13. Du accepterer endvidere, i henhold til gældende lov, at j2 Global ikke har noget som helst ansvar for sletning af eller manglende lagring af faxmeddelelser og/eller anden kommunikation, som opbevares eller sendes af tjenesterne.

« Tilbage til toppen

6. E-mailkapacitet.

Aktive eFax Plus og eFax Pro abonnenter er berettigede til at modtage en gratis e-mail-konto fra www.123mail.net, underlagt de almindelige betingelser for brug af denne tjeneste (se www.123mail.net/terms.html) og til rådighed for brug online via eFax Message Center. Du anerkender og accepterer, at j2 Global intet som helst ansvar har for din brug af denne e-mail-service, og at j2 Global, i henhold til gældende lov, når som helst kan afbryde eller ændre betingelserne for levering af denne e-mail-service til dig som fastsat i afsnit 13. Denne e-mail-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle lande, hvor j2 Global tilbyder eFax numre.

« Tilbage til toppen

7. Brug af eFax Broadcast Service.

eFax Broadcast er en forudbetalt service, som ikke kan refunderes. Kunder opkræves per side for eFax Broadcast. De gældende satser kan findes på eFax websitet.

« Tilbage til toppen

8. Privacy Policy and Data Protection.

j2 Global er dedikeret til oprettelse af tillidsfulde relationer til sine kunder, baseret på respekt for personlig identitet og oplysninger. To demonstrate our commitment to Customer privacy, we have developed a Privacy Policy which forms an integral part of this Agreement, a current copy of which is available at www.efax.co.uk/privacy. Hvis vi beslutter at ændre vores praksis, vil vi offentliggøre disse ændringer i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som vises på vores website, og andre steder vi finder passende, så vores kunder altid er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem og under hvilke omstændigheder, om nogen, vi videregiver dem. Vi vil bruge oplysningerne i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, hvorunder oplysningerne blev indsamlet. Men hvis vi vil bruge vores kunders personligt identificerbare oplysninger på en anden måde end den, der er angivet på tidspunktet for indsamlingen, vil vi meddele det til kunderne via e-mail. Kunderne vil kunne vælge, hvorvidt vi bruger deres oplysninger på denne anden måde eller ej. Men hvis kunderne har fravalgt al kommunikation med j2 Global eller slettet/deaktiveret deres konto, så vil de ikke blive kontaktet, ej heller vil deres personlige oplysninger blive brugt på denne nye måde. Hertil kommer, at hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som ikke påvirker kundeoplysninger, der allerede er lagret i vores database, vil vi underrette kunder om ændringen gennem en tydelig meddelelse på vores website. I nogle tilfælde, hvor vi offentliggør en meddelelse om ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi også via e-mail underrette de kunder, som har valgt at modtage e-mail-kommunikation fra os.

If you are issued a Service telephone number which is outside the US and Latin America, j2 Global Ireland Limited is the data processor (and j2 Global Ireland Limited is registered as a data processor with the Office of the Irish Data Protection Commissioner) and you are the data controller in relation to any personal data processed pursuant to this Agreement. As data processor, j2 Global Ireland Limited shall, in relation to personal data (as defined in the Data Protection Acts 1988 and 2003, the "DPA") provided by you or generated arising from the performance of the Services under this Agreement:

 1. not process any such personal data, other than for the provision of the Services and in accordance with the performance of its obligations under this Agreement;
 2. in accordance with section 2(1)(d) and 2C of the DPA, apply appropriate technical and security measures to protect any such data against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage;
 3. notify you as soon as reasonably possible and in any event within 5 business days about:
  1. any legally binding request for disclosure of personal data processed under this Agreement by a law enforcement or other competent authority unless prohibited, such as a prohibition under criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation
  2. any accidental or unauthorised access to personal data processed under this Agreement.

In entering into this agreement, you confirm that j2 Global Ireland Limited is appointed as your agent to transfer to the United States of America (the "Location") any personal data processed in connection with the Services. This appointment has effect from the date of this Agreement. You authorise j2 Global Ireland Limited (or any person designated by j2 Global Ireland Limited) to enter into the appropriate form of model contract for the transfer of personal data to third countries (the "Model Contract") in your name and on your behalf for the purpose of legitimising the transfer of personal data to a subprocessor situated in the Location. j2 Global Ireland Limited has entered into such Model Contract with j2 Cloud Services Inc. in accordance with applicable E.U. and Irish data protection law.

« Tilbage til toppen

9. Kundeansvar.

Du bærer det fulde ansvar for indholdet af dine transmissioner via tjenesterne. j2 Global fungerer blot som en passiv kanal for dig til at sende og modtage oplysninger efter eget valg. Men j2 Global forbeholder sig ret til at gribe ind i forhold til de tjenester, hvor j2 Global finder det nødvendigt eller relevant efter eget skøn, hvis j2 Global mener, at du eller dine oplysninger kan skabe retligt ansvar for j2 Global, kompromittere eller afbryde tjenesten for dig eller andre kunder eller forårsage at j2 Global (helt eller delvist) mister tjenester fra j2 Globals internetudbydere eller andre leverandører. Din brug af tjenesterne er underlagt alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og bestemmelser (herunder uden begrænsning dem der regulerer konto indkrævning, eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, antidiskrimination, sikkerhed eller falsk reklame). Du accepterer: (1) at overholde alle love vedrørende transmission af teknisk data eksporteret fra ethvert land via tjenesterne, (2) ikke at bruge tjenesterne til ulovlige formål; (3) ikke at forstyrre eller afbryde netværker tilsluttet tjenesterne, (4) at overholde alle regler, politikker og procedurer for netværk forbundet til tjenesterne, (5 ) ikke at bruge tjenesterne til at krænke nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder eller rettigheder vedrørende offentliggørelse eller privatlivets fred, og (6) ikke via tjenesterne at transmittere noget ulovligt, chikanerende, ærekrænkende, fornærmende, truende, skadeligt, vulgært, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt materiale af nogen art eller karakter. Du accepterer endvidere at undlade at videregive materiale, der opfordrer til adfærd, som kunne udgøre en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde gældende lokale, statslige, nationale eller internationale love eller regler. Tjenesterne gør brug af internettet til at sende og modtage oplysninger efter dit eget valg. Derfor er din adfærd underlagt internettets bestemmelser, politikker og procedurer. Du accepterer at undlade at bruge eller referere tjenesterne til kædebreve, junk fax eller junk mail, spam eller enhver aktivitet der gør brug af distributionslister til enhver person, som ikke har givet specifik tilladelse til at indgå i en sådan proces eller på en sådan liste. Du accepterer endvidere ikke at forsøge at få uautoriseret adgang til andre computersystemer. Du må ikke forstyrre en anden kundes brug og nydelse af tjenesterne eller en anden enheds brug og nydelse af lignende tjenester.

Du skal (a) anskaffe og betale for alt udstyr og alle tredjeparts-tjenester (f.eks. internetadgang og e-mail-service), der er nødvendige for at få adgang til og bruge eFax Services, (b) opretholde sikkerheden for PIN-kode, password og andre fortrolige oplysninger vedrørende din eFax konto og (c) i det fulde omfang tilladt af gældende lov, være ansvarlig for alle omkostninger som følge af brug af din eFax konto, herunder uautoriseret brug, før du underretter j2 Global om sådan brug og tager skridt til at forhindre yderligere sådan brug.

« Tilbage til toppen

10. Politik om uopfordret faxannoncering/spam drop-boks.
 1. Politik om uopfordret faxannoncering. Transmission af uopfordrede faxreklamer er ulovligt i USA i henhold til Federal Telephone Consumer Protection Act of 1991 (TCPA) (http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html) og i Den Europæiske Union under direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation fra 2003, og det er ligeledes ulovligt i henhold til lovgivningen i en række andre lande, stater og provinser. Distribution af uopfordrede faxreklamer via tjenesterne er forbudt. Uanset ovenstående, betragtes j2 Globals uddeling af reklamer til sine kunder ikke som uopfordret faxannoncering, forudsat din accept af denne aftale.

  Efter j2 Globals eget valg og uden yderligere varsel, kan j2 Global bruge teknologier og procedurer, såsom filtre, som kan afbryde transmissionen af sådanne uopfordrede faxreklamer, før de er blevet leveret.

  Hvis du mener, at du har modtaget en uopfordret faxannoncering, beder vi dig om at følge disse to trin:
  1. Hvis faxen indeholder et telefonnummer, faxnummer eller andre kontaktoplysninger, som gør det muligt at "afmelde" modtagelsen af yderligere junk fax, bedes du gøre det
  2. Please go to the following Web page and complete the complaint form by inserting the required information and attaching a copy of the offending fax: www.efax.co.uk/privacy. Du anerkender og accepterer hermed, at j2 Global, som ejer af alle eFax numre, har alle rettigheder (men ikke pligt) til at hævde alle juridiske krav over for en tredjepart som følge af din modtagelse af uopfordrede faxannoncer, herunder, men ikke begrænset til, krav i henhold til TCPA og tilsvarende love i ethvert andet land, stat eller provins, og i det omfang du har rettigheder til at stille sådanne krav, overdrager du hermed alle sådanne rettigheder til j2 Global som modydelse for dets levering af tjenester i henhold til denne aftale.

   Eftersom vores eFax numre kan gentildeles til andre kunder, hvis din konto annulleres, og for at sikre den bedst mulige service for alle kunder, er det ikke tilladt at sige ja til at modtage faxannoncer for den kommercielle tilgængelighed eller kvalitet af ​​enhver ejendom, vare eller tjeneste fra personer, som du ikke har etableret et forretningsmæssigt forhold til på dit eFax nummer.
 2. Politik for drop-boks til spam. j2 Global tillader ikke sine kunder at bruge deres eFax nummer som en "drop-box" for svar på e-mail eller fax spam-tilbud. Hvis du mener, at du har modtaget e-mail eller fax-spam, som bruger et eFax nummer som en "drop-boks" til svar, beder vi dig om at følge disse trin:
  1. Hvis e-mailen eller faxen indeholder en e-mail-adresse, et telefonnummer, et faxnummer eller andre kontaktoplysninger, som gør det muligt at "afmelde" modtagelsen af yderligere meddelelser, bedes du gøre det.
  2. Hvis du ikke er i stand til "afmelde", bedes du sende den krænkende e-mail til abuse@mail.j2.com. Vi vil undersøge din klage og afgøre om faxen/nummeret, der henvises til i spam-e-mailen eller spam-faxen, er et eFax nummer. Hvis det er, vil vi forsøge at kontakte kunden og, hvis det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, afbryde eller suspendere dennes eFax tjeneste.

   Vi sætter pris på din hjælp med at håndhæve og overholde disse politikker og ser frem til fortsat at gøre eFax til en positiv oplevelse for dig.

« Tilbage til toppen

11. Opsigelse.
 1. Enten du eller j2 Global kan opsige din eFax konto til enhver tid, med eller uden årsag, efter forudgående varsel. In order for you to give notice to j2 Global, you must contact one of our customer service representatives or if you are a consumer and within 14 days of sign-up you can download, complete and return this form by email to accountadmin@efax.co.uk or fax to +44 20 3070 0397. En kundeservicemedarbejder vil hjælpe dig med at annullere din konto i overensstemmelse med j2 Globals kontrolprocedurer, eftersom sådanne procedurer kan ændres af j2 Global efter eget skøn. j2 Global forbeholder sig ret til at opsige eller suspendere din eFax konto uden forudgående varsel, forudsat at j2 Global forsøger at bekræfte en sådan opsigelse eller suspension ved efterfølgende meddelelse. I overensstemmelse med gældende lovgivning, kan j2 Global automatisk opsige eller suspendere din gratis konto uden varsel, hvis: (i) ingen fax eller voicemail-beskeder modtages på din konto i løbet af en kontinuerlig tredive (30) dages periode (med henblik på denne afgørelse, betragtes reklamer og informative beskeder, der sendes af j2 Global, ikke som modtagne fax eller voicemail-beskeder), (​​ii) du eller en mellemmand blokerer eller filtrerer e-mails sendt fra eller på vegne af j2 Global til den eller de e-mail-konti, hvor du modtager dine faxer eller voicemail-beskeder eller (iii) du fravælger at modtage reklamebeskeder, der sendes til dig direkte af j2 Global.

« Tilbage til toppen

12. Kunderepræsentation.

Du indestår og garanterer, at du er mindst 18 år eller har nået den gældende myndighedsalder i landet, staten eller provinsen, hvor du bor og at du har den juridiske ret og evne til at indgå denne aftale. Du accepterer at være økonomisk ansvarlig for din brug af eFax Services (samt for andres brug af din konto, herunder, uden begrænsning, mindreårige som bor sammen med dig) og at overholde ansvar og forpligtelser som fastlagt i denne aftale.

« Tilbage til toppen

13. Ændringer i kundeaftalen.

Undtagen i det omfang det er forbudt ved gældende lov, kan j2 Global automatisk ændre denne aftale på ethvert tidspunkt ved at (a) placere en revideret eFax kundeaftale på eFax websitet og/eller (b) sende oplysninger om ændringen til ​​den e-mail-adresse, du oplyser til j2 Global. DU HAR SELV ANSVAR FOR REGELMÆSSIGT AT GENNEMGÅ eFAX WEBSITET FOR AT FÅ RETTIDIG BESKED OM SÅDANNE ÆNDRINGER. DU ANSES FOR AT HAVE ACCEPTERET SÅDANNE ÆNDRINGER, NÅR DU FORTSAT BENYTTER EFAX TJENESTERNE EFTER AT SÅDANNE ÆNDRINGER ER BLEVET OFFENTLIGGJORT ELLER OPLYSNINGER OM SÅDANNE ÆNDRINGER ER BLEVET SENDT TIL DIG. Derudover kan denne aftale ikke ændres, undtagen skriftligt og underskrevet af både dig og j2 Global.

« Tilbage til toppen

14. Ændringer i services.

j2 Global forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde enhver af tjenesterne med eller uden varsel til dig. j2 Global er ikke ansvarlig overfor dig eller nogen tredjepart, hvis j 2 Global udøver sin ret til at ændre eller afbryde tjenesterne.

« Tilbage til toppen

15. Medlemskonto, PIN-kode og sikkerhed.

Som en del af tilmeldingsprocessen, vil du blive bedt om at oplyse en e-mail-adresse og vælge en PIN-kode. Når du er blevet en registreret bruger, vil dit eFax nummer automatisk blive sendt til dig via e-mail. Du kan ændre din PIN-kode og angive en adgangskode for at beskytte dine faxer og voicemail-beskeder, efter du har logget ind på eFax websitet. Du er selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​din PIN-kode, adgangskode og kontooplysninger. Desuden er du alene ansvarlig for enhver og alle aktiviteter, der foregår i forbindelse med din konto, medmindre andet er angivet af gældende lov. Du skal straks underrette j2 Global om ethvert uautoriseret brug af din konto eller andre brud på sikkerheden, som du kender til.

« Tilbage til toppen

16. Ansvarsfraskrivelse af garantier og begrænsning af ansvar.
 1. eFAX OG ALLE j2 GLOBALS SOFTWARE OG TJENESTER LEVERES "SOM BESET", OG HVERKEN j2 GLOBAL ELLER NOGEN AF DETS LICENSGIVERE ELLER TJENESTEUDBYDERE AFGIVER NOGLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER TIL DIG OM BRUGBARHED, TILSTAND ELLER DRIFTEN HERAF. j2 GLOBAL GARANTERER IKKE AT ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTER VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT j2 GLOBALS SOFTWARE ELLER TJENESTER LEVER OP TIL BESTEMTE KRITERIER FOR YDEEVNE ELLER KVALITET. j2 GLOBAL OG HVER AF DETS LICENSGIVERE OG TJENESTEUDBYDERE FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT SAMTLIGE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED, EJENDOMSRET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, KOMPATIBILITET, SIKKERHED ELLER NØJAGTIGHED.
 2. DIN BRUG AF eFAX OG ALLE j2 GLOBALS SOFTWARE OG TJENESTEYDELSER SKER PÅ EGET ANSVAR. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR OG RISIKO FOR TAB SOM FØLGE AF DOWNLOAD OG/ELLER BRUG AF FILER ELLER ANRE MATERIALE (HERUNDER j2 GLOBALS SOFTWARE) MODTAGET ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA j2 GLOBAL. DU ACCEPTERER, AT HVERKEN j2 GLOBAL ELLER NOGEN AF DETS LICENSGIVERE ELLER TJENESTEUDBYDERE ER ANSVARLIGE FOR SKADER (HERUNDER FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER) SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE eFAX ELLER NOGEN ANDEN j2 GLOBAL SOFTWARE ELLER TJENESTE, OG DU GIVER HERMED AFKALD PÅ ETHVERT KRAV HEROM, HVAD ENTEN BASERET PÅ KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD, ERSTATNINGSANSVAR UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER ANDRE GRUNDE, SELVOM j2 GLOBAL ELLER ENHVER SÅDAN LICENSGIVER ELLER TJENESTEUDBYDER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR ERSTATNINGSKRAV. j2 GLOBAL OG DETS OG TJENESTEYDERES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OG DIN ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE MED HENSYN TIL BRUG AF j2 GLOBAL SOFTWARE OG TJENESTER ELLER MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE ER BEGRÆNSET TIL DET MINDSTE AF: (I) DET BELØB, DU HAR BETALT FOR ADGANG TIL OG BRUG AF SOFTWARE ELLER TJENESTE I DE TRE (3) MÅNEDER FORUD FOR DIT KRAV ELLER (II) US $500,00. DU FRITAGER HERMED j2 GLOBAL OG ENHVER AF DETS LICENSGIVERE OG TJENESTEUDBYDERE FOR ALLE FORPLIGTELSER, ERSTATNINGSANSVAR OG KRAV, SOM OVERSTIGER DENNE BEGRÆNSNING. NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER ÆNDRING AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR, SÅ NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
 3. HVERKEN J2 GLOBAL ELLER NOGEN AF DETS LICENSGIVERE ELLER TJENESTEUDBYDERE SKAL PÅ NOGEN MÅDE HOLDES ANSVARLIGE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR NOGET KOMMUNIKATIONSPROBLEM SOM LIGGER UDEN FOR J2 GLOBALS ELLER ALLE SÅDANNE LICENSGIVERES ELLER TJENESTEYDERES KONTROL, SOM KAN FØRE TIL AFBRYDELSE AF DATATJENESTE TIL KUNDENS E-MAIL-ADRESSE, PERSONSØGER, TELEFON ELLER ANDRE MODTAGENDE ENHEDER ELLER TREDJEPARTS DATAOPBEVARING OG/ELLER LEVERING.
 4. DU VIL IKKE VÆRE AFHÆNGIG AF NOGLE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, FORETAGET AF NOGEN ANDRE END EN AUTORISERET MEDARBEJDER FRA j2 GLOBAL, I EVALUERINGEN AF ​​eFAX TJENESTEN ELLER NOGEN ANDRE AF j2 GLOBALS TJENESTER OG/ELLER PRODUKTER.

« Tilbage til toppen

17. Afgifter (omkostninger).

Medmindre andet er fastsat af gældende lov:

 1. Du accepterer at betale alle afgifter (omkostninger) for din brug af tjenesterne til de gældende priser i dit bopælsland. j2 Global forbeholder sig ret til at opkræve merværdiafgift ("moms"), salgs- eller andre skatter på tjenesteydelser, som de finder passende, og j2 Global forbeholder sig ret til at ændre priserne eller indføre nye afgifter (omkostninger) for adgang til eller brug af j2 Global tjenester. Alle ændringer i priser eller afgifter (omkostninger) (men ikke nødvendigvis i skatter) vil blive sendt til dig per e-mail eller offentliggjort af j2 Global på eFax websitet, og du har selv ansvar for regelmæssigt at gennemgå disse prisoplysninger, for at få rettidig varsel om sådanne ændringer. Fortsat brug af tjenesterne eller ikke-opsigelse af din j2 Global konto efter at ændringer er offentliggjort, udgør din accept af priserne, som er blevet ændret ved offentliggørelsen.
 2. Betaling af din eFax kontosaldo opkræves månedligt eller årligt, i overensstemmelse med din betalingsplan, i den valuta som faktureres, og skal foretages med det kredit- eller betalingskort, der er angivet af dig til j2 Globals brug og transaktioner eller via andre betalingsmetoder, som j2 Global kan fastsætte fra tid til anden. Hvis din eFax konto er en kvalificeret virksomhedskonto og er godkendt af j2 Global til virksomhedsfakturering, vil afgifter blive akkumuleret, identificeret ved kunde identifikationsnummer og faktureret på månedsbasis. Hvis betalingen for din eFax konto ikke er modtaget af j2 Global ved sin forfaldsdato, er du indforstået med straks at betale alle skyldige beløb på forlangende af j2 Global. Hver gang du bruger eFax Services, eller tillader eller forårsager brug af eFax tjenester, er du indforstået med og bekræfter, at j2 Global er bemyndiget til at debitere dit angivne kort eller modtage betaling for tjenesterne gennem andre midler, som er lovligt til rådighed for j2 Global. Din kortudsteders aftale regulerer din brug af dit angivne kort i forbindelse med eFax, og du skal referere til en sådan aftale (ikke denne aftale) med hensyn til dine rettigheder og forpligtelser som kortindehaver. Du accepterer, at j2 Global (efter eget valg) kan akkumulere afgifter (omkostninger) pådraget i løbet af din månedlige faktureringscyklus og forelægge dem som en eller flere samlede afgifter (omkostninger) under eller ved afslutningen af ​​hver cyklus, og at j2 Global kan udsætte indhentning af bemyndigelse fra din bank eller kortudsteder indtil forelæggelse af den eller de akkumulerede afgifter. Det betyder, at akkumulerede afgifter (omkostninger) kan blive vist på det kontoudtog, du modtager fra din bank eller kortudsteder. If your eFax account is overdue or your method of payment has failed, you may receive a SMS message advising you of this.
 3. For at se din aktuelle kontosaldo, sammen med faktureringsoplysninger og akkumulerede afgifter (omkostninger), skal du klikke på "Fakturering" efter at have logget ind på eFax websitet.
 4. Dit relevante aktiveringsgebyr og månedlige eller årlige servicegebyrer, betales på forhånd og KAN IKKE REFUNDERES. Du accepterer, at for månedlige abonnementer, kan j2 Global opkræve afgifter for dit månedlige servicegebyr hver måned, og for årlige abonnementer kan j2 Global opkræve afgifter for dit årlige servicegebyr hvert år, og for yderligere brugsafgifter månedligt, i hvert enkelt tilfælde uden yderligere tilladelse fra dig, indtil du giver forudgående varsel (i overensstemmelse med j2 Globals kontrolprocedurer, som kan blive etableret af j2 Global fra tid til anden efter eget skøn) om at du har opsagt denne godkendelse eller ønsker at ændre dit angivne kort. En sådan meddelelse vil ikke påvirke afgifter forelagt inden j2 Global med rimelighed kunne reagere på din meddelelse. Hvis du tilmelder dig mere end et eFax nummer, kan din første betaling for sådanne yderligere eFax numre blive fordelt forholdsmæssigt til at falde sammen med årsdagen for dit første eFax nummer. Hvis du har spørgsmål vedrørende eventuelle afgifter, som er blevet påført din konto, skal du kontakte j2 Globals kundeserviceafdeling inden for tredive (30) dage efter faktureringsdatoen. Undladelse af at bruge din konto, vil ikke blive betragtet som et grundlag for at nægte at betale afgifter (omkostninger) fremlagt af j2 Global i overensstemmelse med denne aftale.
 5. Hvis du abonnerer på eFax Services i henhold til et særligt tilbud om at give dig en gratis prøveperiode, vil dit aktiveringsgebyr og indledende servicegebyr blive FORHÅNDSGODKENDTE MOD DIT KREDITKORT ELLER BETALINGSKORTS GRÆNSE (dvs. de forhåndsgodkendte beløb vil ikke betragtes som kredit- eller betalingskort midler på en sådan konto), og de vil straks blive trukket på dit kredit- eller betalingskort, uden yderligere tilladelse fra dig, ved udløbet af en sådan gratis prøveperiode, medmindre du giver forudgående varsel (i overensstemmelse med j2 Globals kontrolprocedurer, som måtte blive etableret af j2 Global fra tid til anden efter eget skøn) om, at du har opsagt denne tilladelse. En sådan meddelelse vil ikke påvirke afgifter forelagt inden j2 Global med rimelighed kunne reagere på din meddelelse.
 6. Hvis du abonnerer på eFax Services i henhold til et særligt tilbud om en forudbetalt rabat for et fast antal måneder, skal dine forudbetalte afgifter betales på forhånd og KAN IKKE REFUNDERES. Hertil kommer, at det første månedlige servicegebyr for måneden, umiddelbart efter din forudbetalte periode, vil være FORHÅNDSGODKENDT MOD DIT KREDITKORT ELLER BETALINGSKORTS GRÆNSE, og det vil straks blive trukket på dit kredit-eller betalingskort, uden yderligere tilladelse fra dig, ved udløbet af en sådan gratis prøveperiode, medmindre du giver forudgående varsel (i overensstemmelse med j2 Globals kontrolprocedurer, som måtte blive etableret af j2 Global fra tid til anden efter eget skøn) om, at du har opsagt denne tilladelse. En sådan meddelelse vil ikke påvirke afgifter forelagt inden j2 Global med rimelighed kunne reagere på din meddelelse.
 7. For ikke-gratis eFax Pro eller eFax Plus-kunder, vil du pådrage dig afgifter ud over den mindste månedlige afgift, hvis du modtager et kombineret antal faxsider og voicemail-beskeder via din eFax konto, der overstiger det tilladte i henhold til vores politik om "Fair anvendelse" som beskrevet ovenfor i stk. 2. a. og 3. a.. Pr. sides brug omfatter sider modtaget eller sendt via tjenesterne. For hver transmission (afsendelse eller modtagelse), er antallet af sider beregnet på basis af det største af det faktiske antal sider eller antallet af hele eller delvise 60-sekunders intervaller af sendetiden. Du accepterer, at j2 Global kan forelægge opkrævninger for sådanne brugsafgifter, når sådanne afgifter er pådraget eller ved at akkumulere sådanne afgifter (efter j2 Globals eget skøn), uden yderligere tilladelse fra dig, indtil du giver forudgående varsel (i overensstemmelse med j2 Globals kontrolprocedurer, som måtte blive etableret af j2 Global fra tid til anden efter eget skøn) om, at du har opsagt denne godkendelse eller ønsker at ændre dit angivne kort. En sådan meddelelse vil ikke påvirke afgifter forelagt inden j2 Global med rimelighed kunne reagere på din meddelelse. Hvis du bruger eFax Services fra bestemte lokaliteter, kan du også pådrage dig afgifter som opkræves af din internetudbyder, online tjenesteudbyder og/eller teleselskab for at få adgang til j2 Global.
 8. For alle eFax Pro og eFax Plus-kunder gælder det, at ekstra afgifter for udgående fax-service og/eller andre brugs-baserede tjenester, som j2 Global introducerer fra tid til anden, skal betales i forvejen ved deponering af et fast beløb, som fastsættes fra tid til anden af j2 Global (pt. US $10,00 eller det omtrentlige tilsvarende beløb i lokal valuta). Kunder med større service-behov kan øge størrelsen af ​​deres indskud ved at logge ind på deres konto på eFax websitet eller ved at kontakte kundeservice. Dette depositum forfalder til betaling straks efter din anvendelse af enhver brugs-baseret tjeneste (eller, i tilfælde af at du er forsynet med en gratis kredit, når du har opbrugt en sådan gratis kredit). Derfor vil et depositum (i øjeblikket US $10,00 eller det omtrentlige tilsvarende beløb i lokal valuta) straks blive trukket på dit kredit- eller betalingskort, den første gang du anvender nogle af ​​disse brugs-baserede tjenester (efter at du har opbrugt eventuel gratis kredit), uden yderligere tilladelse fra dig. Dit depositum vil herefter være opbrugt på grundlag af din brug af udgående fax-service og/eller andre brugs-baserede afgifter, i henhold til j2 Globals standardrater for disse eFax tjenester. Hver gang dit depositum derefter når under $2,00, eller det omtrentlige tilsvarende beløb i lokal valuta, vil et nyt depositum på samme beløb som det forudgående depositum øjeblikkeligt blive trukket på dit kredit- eller betalingskort, uden yderligere tilladelse fra dig, og dette depositum vil herefter opbruges baseret på din brug af udgående fax-service og/eller andre brugs-baserede tjenester, i henhold til j2 Globals standardrater for disse eFax tjenester. Med hensyn til eFax udgående fax-service, skal du være opmærksom på, at j2 Global vil fakturere dig for hvert enkelt forsøg, foretaget af j2 Global, på at sende en fax, hvor en transmission finder sted, uanset om overførslen fuldføres eller ej, for eksempel når nogen besvarer opkaldet, eller transmission afbrydes før den er fuldført.

  Hvis j2 Global foretager opkrævning af dit månedlige servicegebyr, og disse opkrævninger bliver afvist af din bank eller kortudsteder (eller dennes agent eller datterselskab), autoriserer du hermed j2 Global til at bruge dit depositum til at betale for månedlige servicegebyrer skyldige til j2 Global, indtil j2 Global er i stand til at opkræve gebyret fra dit kort eller på anden måde få betaling for ydede tjenester. I tilfælde af at j2 Global efterfølgende er i stand til at opkræve din månedlige serviceafgift via dit kredit- eller betalingskort, eller gennem andre metoder, der er lovligt tilgængelige for j2 Global, vil j2 Global automatisk supplere din indbetaling for alle månedlige serviceafgifter betalt fra dit depositum og vil debitere dit kredit- eller betalingskort et beløb, svarende til dette beløb, eller på anden måde opnå betaling af dette beløb (og du giver hermed j2 Global tilladelse til at gøre det).

  Du accepterer, at j2 Global kan opkræve afgifter fra disse indskud uden yderligere tilladelse fra dig, indtil du giver forudgående varsel (i overensstemmelse med j2 Globals kontrolprocedurer, som kan blive etableret af j2 Global fra tid til anden efter eget skøn) om, at du har opsagt denne godkendelse eller ønsker at ændre dit angivne kort. En sådan meddelelse vil ikke påvirke afgifter forelagt inden j2 Global med rimelighed kunne reagere på din meddelelse. Efter varsel (i overensstemmelse med j2 Globals kontrolprocedurer, som kan blive etableret af j2 Global fra tid til anden efter eget skøn) fra dig om, at du har opsagt denne tilladelse, vil du være berettiget til en refundering af en eventuel ubrugt del af din seneste indbetaling, medmindre der på det tidspunkt er nogen udestående afgifter, som følge af brug af din eFax konto (herunder afgifter, der er beskrevet i de foregående afsnit), i hvilket tilfælde resten af dit depositum anvendes til at betale disse afgifter. i. Du skal straks underrette j2 Global om ændringer af: (a) kontonummer eller udløbsdato for dit angivne kredit- eller betalingskort eller anden betalingsmetode, (b) din faktureringsadresse for de angivne kredit- eller betalingskort eller anden betalingsmetode, og (c) navnet på hver mindreårig, som du har givet tilladelse til at bruge din eFax konto. Du skal også straks underrette j2 Global, hvis dit kort eller anden betalingsform er annulleret (f.eks. på grund af tab eller tyveri).

« Tilbage til toppen

18. Opsigelse grundet manglende betaling.

Med forbehold for eventuelle gældende love, forbeholder j2 Global sig ret til at suspendere eller opsige din eFax konto uden varsel ved afvisning af afgifter, eller hvis din bank eller kortudsteder (eller dennes agent eller datterselskab) søger refusion af tidligere betalinger til j2 Global eller i et hvilket som helst andet tilfælde af manglende betaling af afgifter, når j2 Global finder, at du hæfter for afgiften. Sådanne rettigheder er i tillæg til, og ikke i stedet for, andre juridiske rettigheder eller retsmidler til rådighed for j2 Global.

« Tilbage til toppen

19. Opdatering af kredit- og købekort.

For at undgå afbrydelser i eFax tjenesten, forårsaget af afviste kredit-eller betalingskortsafgifter, forbeholder j2 Global sig ret til at opdatere dit kredit- eller betalingskorts detaljer (såsom udløbsdatoer), hvor dette ikke er forbudt ved lov. DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER, AT j2 GLOBAL HAR RET TIL AT INDHENTE SÅDANNE OPDATEREDE KORTOPLYSNINGER, GEMME DEM OG BRUGE DEM TIL AT OPKRÆVE AFGIFTER.

« Tilbage til toppen

20. Ejerskab.
 1. Alle programmer, tjenester, processer, designs, software, teknologier, varemærker, varenavne, opfindelser og materialer, som er en del af eFax Service, ejes af j2 Global og/eller dets licensgivere og leverandører af tjenesteydelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Du må ikke bruge j2 Globals varemærker, varenavne, patenter, ophavsrettigheder eller andre intellektuelle rettigheder uden forudgående skriftlig tilladelse fra j2 Global.
 2. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER YDERLIGERE, AT DU IKKE EJER NOGET EFAX NUMMER SOM TILDELES DIG AF j2 GLOBAL. EJERSKAB AF ET SÅDANT eFAX NUMMER TILKOMMER SÅLEDES ALENE j2 GLOBAL (OG DU FÅR EN OPSIGELIG LICENS TIL AT BRUGE ET SÅDANT NUMMER I HENHOLD TIL DE GÆLDENDE VILKÅR FOR ANVENDELSE, DER GÆLDER FOR DIN j2 GLOBAL TJENESTE, SOM FASTSAT I DENNE AFTALE). DU FORBYDES UDTRYKKELIGT AT FORÅRSAGE, ELLER FORSØGE AT FORÅRSAGE, AT DET eFAX NUMMER, SOM ER TILDELT DIN KONTO, OVERFØRES TIL EN ANDEN TJENESTEUDBYDER, TELEUDBYDER ELLER ANDEN PERSON ELLER ENHED (OGSÅ NOGLE GANGE KALDET AT "PORTERE" TELEFONNUMMERET). HVIS DET KONSTATERES, AT DU HAR OVERTRÅDT DETTE FORBUD, ER DU INDFORSTÅET MED STRAKS AT RETURNERE NUMMERET TIL j2 GLOBAL OG BETALE j2 GLOBAL ET BELØB SVARENDE TIL $500 (ELLER ET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA). DU GIVER j2 GLOBAL TILLADELSE TIL AT DEBITERE DIN KONTOS KREDITKORT ELLER TAGE ANDRE FORHOLDSREGLER, SOM ER NØDVENDIGE FOR AT OPKRÆVE DENNE BETALING. DU ACCEPTERER, AT DENNE BETALING UDGØR EN SKADESERSTATNING SOM AFSPEJLER ET RIMELIGT OVERSLAG OVER DE FAKTISKE ELLER FORVENTEDE SKADER PÅ j2 GLOBAL PÅ GRUND AF SÅDANNE OVERTRÆDELSER, I BETRAGTNING AF, HVOR VANSKELIGT DET ER AT FØRE BEVIS FOR j2 GLOBALS TAB, OG AT DENNE BETALING IKKE ER EN SANKTION. NOGLE IKKE-AMERIKANSKE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE, AT DER PLACERES BEGRÆNSNINGER PÅ DIN RET TIL AT PORTERE DET eFAX NUMMER, SOM TILDELES DIG, SÅ NOGLE AF DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE. MEN SELV OM DU HAR RET TIL AT PORTERE ET SÅDANT eFAX NUMMER, FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER DU, AT DET KAN VÆRE UMULIGT AT GØRE DET, F.EKS. NÅR DER ER EN AFTALE MELLEM DIT OG VORES TELESELSKAB OM IKKE AT PORTERE, ELLER AF ANDRE GRUNDE.
 3. IF YOU "PORTED IN" A TELEPHONE NUMBER IN CONNECTION WITH YOUR USE OF eFAX OR ARE ENTITLED TO "PORT OUT" AN eFAX NUMBER UNDER LOCAL LAW, YOU MAY "PORT OUT" THAT NUMBER UPON TERMINATION OF YOUR eFAX ACCOUNT ONLY IF YOU SATISFY THE FOLLOWING REQUIREMENTS: (i) YOU PROVIDE WRITTEN NOTICE TO j2 GLOBAL OF YOUR INTENTION TO "PORT OUT" THE TELEPHONE NUMBER ASSOCIATED WITH THE TERMINATED eFAX ACCOUNT NO LATER THAN THIRTY (30) DAYS AFTER THE DATE OF TERMINATION OF YOUR eFAX ACCOUNT (THE "PORTING NOTICE PERIOD"); (ii) YOUR NEW TELEPHONE CARRIER PROVIDES OUR TELEPHONE CARRIER WITH A DULY EXECUTED PORTING REQUEST PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE PORTING NOTICE PERIOD; AND (iii) PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE PORTING NOTICE PERIOD, j2 GLOBAL HAS RECEIVED AN ADMINISTRATION FEE TO COVER ITS COSTS ASSOCIATED WITH PROCESSING THE PORT IN AN AMOUNT OF (A) $40 (OR THE EQUIVALENT IN LOCAL CURRENCY) IF YOU "PORTED IN" THE TELEPHONE NUMBER OR (B) £65 IF YOU ARE ENTITLED TO "PORT OUT" AN eFAX NUMBER UNDER LOCAL LAW. DU BEMYNDIGER HERMED j2 GLOBAL TIL AT DEBITERE DIT KREDITKORT DET PÅGÆLDENDE BELØB ELLER PÅ ANDEN MÅDE SØRGE FOR AT FORETAGE DENNE INDBETALING TIL j2 GLOBAL INDEN FOR "OPSIGELSESPERIODEN FOR PORTERING". HVIS DU IKKE OPFYLDER DISSE KRAV, VIL DET TELEFONNUMMER, DU HAR "IND-PORTERET", BLIVE j2 GLOBALS EKSKLUSIVE EJENDOM.
 4. DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER, AT DETTE eFAX NUMMER KAN GENTILDELES TIL EN ANDEN KUNDE STRAKS EFTER OPSIGELSE AF DIN eFAX KONTO UANSET ÅRSAG, OG DU ACCEPTERER AT j2 GLOBAL IKKE KAN GØRES ANSVARLIG FOR SKADER (HERUNDER FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER) SOM FØLGE AF EN SÅDAN GENTILDELING, OG DU GIVER HERMED AFKALD PÅ ETHVERT KRAV I FORBINDELSE MED EN SÅDAN GENTILDELING, HVAD ENTEN DET ER BASERET PÅ KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD, ERSTATNINGSANSVAR UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER ANDRE GRUNDE, SELV HVIS j2 GLOBAL ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR ERSTATNINGSKRAV.
 5. DU ER DESUDEN INDFORSTÅET MED, AT j2 GLOBAL FRA TID TIL ANDEN MÅSKE ER NØDT TIL AT ÆNDRE DET eFAX NUMMER, SOM ER TILDELT DIG (UANSET OM DET SKYLDES OPDELING AF ET OMRÅDENUMMER ELLER NOGEN ANDEN ÅRSAG, UANSET OM DET ER UDEN FOR ELLER UNDER j2 GLOBALS KONTROL). DU ACCEPTERER, AT j2 GLOBAL IKKE KAN GØRES ANSVARLIG FOR SKADER (HERUNDER FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE SKADER) SOM FØLGE AF EN SÅDAN ÆNDRING I DET eFAX NUMMER, SOM ER TILDELT DIG, OG DU GIVER HERMED AFKALD PÅ ETHVERT KRAV I FORBINDELSE MED EN SÅDAN ÆNDRING, HVAD ENTEN DET ER BASERET PÅ KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD, ERSTATNINGSANSVAR UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER ANDRE GRUNDE, SELV HVIS j2 GLOBAL ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR ERSTATNINGSKRAV.
 6. NAVNLIG ACCEPTERER DU, AT DU IKKE ER BEMYNDIGET TIL AT LADE DET eFAX NUMMER, SOM TILDELES DIG AF j2 GLOBAL, BETALE FOR TJENESTEYDELSER DU MODTAGER, ELLER SOM DU ANMODER OM AT MODTAGE, OG AT DU IKKE VIL ANMODE OM ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE FORÅRSAGE AT NOGEN TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDER OPKRÆVER BETALING FOR SÅDANNE TJENESTER FRA ET SÅDANT NUMMER . UNDTAGEN HVOR DET ER FORBUDT VED GÆLDENDE LOV, VIL ALLE SÅDANNE AFGIFTER GIVE j2 GLOBAL RET TIL ØJEBLIKKELIGT AT SUSPENDERE ELLER OPSIGE DIN eFAX KONTO UDEN VARSEL.

« Tilbage til toppen

21. Kompensation.

Du accepterer, at kompensere j2 Global og hver af dets licensgivere og tjenesteydere for ethvert og alle erstatningsansvar, udgifter (herunder advokatsalærer) og skader som følge af krav baseret på brug af din eFax konto, herunder eventuel krænkelse af denne aftale af dig eller nogen anden person, som bruger din konto, eventuelle krav om ærekrænkelse, injurier, krænkelse af retten til privatlivets fred eller offentlighed, tab af service for andre kunder, enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjepart, og enhver overtrædelse af nogen lov eller bestemmelse, herunder, men ikke begrænset til, enhver overtrædelse af love eller regler, der forbyder transmission af uopfordrede faxreklamer.

« Tilbage til toppen

22. Ingen videresalg af services.

Din ret til at bruge tjenesterne gælder kun for dig personligt. Du kan enten være en enkeltperson eller en virksomhed eller en erhvervsmæssig enhed, men du accepterer, ikke at videresælge brugen af tjenesterne.

« Tilbage til toppen

23. Deltagelse i promovering fra annoncører.

Du kan indgå korrespondance med eller deltage i salgsfremstød hos annoncører, der fremviser deres produkter gennem tjenesterne. Enhver sådan korrespondance eller salgsfremstød, herunder levering af og betaling for varer og tjenesteydelser, samt andre vilkår, betingelser, garantier eller erklæringer associeret med sådan korrespondance eller salgsfremstød, er udelukkende mellem dig og annoncøren. j2 Global påtager sig ingen hæftelse, forpligtelse eller ansvar for nogen del af en sådan korrespondance eller salgsfremstød.

« Tilbage til toppen

24. Meddelelser, Tilladelse.

Meddelelser fra j2 Global til dig vil blive afgivet via e-mail eller ved en generel offentliggørelse på eFax websitet eller gennem almindelig post. I alle anliggender, der kræver j2 Globals forudgående samtykke, vil afgivelse af et sådant samtykke kun blive overvejet, hvis det gøres på den ovenfor anførte måde af en autoriseret repræsentant for j2 Global. Meddelelser fra dig til j2 Global skal sendes via e-mail eller almindelig post (dog underlagt j2 Globals kontrolprocedurer, som måtte blive etableret af j2 Global fra tid til anden efter eget skøn, og som kan omfatte krav om, at du kontakter j2 Global via telefon for at bekræfte, at en sådan meddelelse rent faktisk blev sendt af dig). Notices to j2 Global by conventional mail must be sent to j2 Cloud Services, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, U.S.A.

« Tilbage til toppen

25. Generelle betingelser.

LOVGIVNINGEN I STATEN CALIFORNIEN, USA, MED UNDTAGELSE AF REGLERNE VEDRØRENDE LOVKONFLIKTER, ER GÆLDENDE FOR DENNE AFTALE OG DIN BRUG AF j2 GLOBAL SOFTWARE OG TJENESTER. FN-KONVENTIONEN OM KONTRAKTER VEDRØRENDE INTERNATIONALT SALG AF VARER FRASKRIVES UDTRYKKELIGT. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT ENEKOMPETENCE I FORHOLD TIL KRAV ELLER KONFLIKTER I FORBINDELSE MED BRUG AF j2 GLOBAL SOFTWARE ELLER TJENESTER LIGGER HOS DEN AMERIKANSKE DISTRICT COURT FOR CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA ELLER EN HØJERE RETSINSTANS I STATEN CALIFORNIEN, BELIGGENDE I LOS ANGELES COUNTY; under den forudsætning at intet i dette afsnit skal afholde en af ​​parterne fra at ty til domstolene i enhver retskreds med henblik på at indsamle, håndhæve eller fuldbyrde en dom, der er afsagt i føderale eller statslige domstole i staten Californien. Hvis en eller flere bestemmelser i denne aftale erklæres for ugyldige eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse regnes for ugyldig, og de ​​resterende bestemmelser skal håndhæves. j2 Globals passivitet med hensyn til en overtrædelse af dig eller andre, ophæver ikke j2 Globals ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende misligholdelse. Du må ikke overdrage eller overføre denne aftale eller andre rettigheder, og ethvert forsøg på det modsatte er ugyldigt. j2 Global er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende ydelser, som direkte eller indirekte er resultatet af årsager, som er uden for rimelige grænser for j2 Globals kontrol. Beskyttelse i form af forældrekontrol (såsom kommercielt tilgængelige computer hardware, software eller filtrerings tjenester) kan hjælpe dig med at begrænse adgangen til materiale, der er skadeligt for mindreårige, selv om en sådan teknologi muligvis ikke vil være effektiv med hensyn til modtagelse af e-mails, der leveres som en del af tjenesterne.

« Tilbage til toppen

26. Andre ophavsrettigheder/ejerskab.

Dette site anvender den moock FPI, som findes på www.moock.org/webdesign/flash/.

« Tilbage til toppen

27. Optagelse af telefonopkald.

Vi optager alle telefonsamtaler til og fra vores brugere med henblik på uddannelse, forbedring af tjenester, forebyggelse af bedrageri og for at sikre at kommunikationen modtages så nøjagtigt som muligt. Alle telefonsamtaler er vores ejendom.

« Tilbage til toppen

28. Juridiske meddelelser.

Under California Civil Code afsnit 1789.3, er californiske kunder berettiget til følgende specifikke forbrugerrettigheds-oplysninger: Prisoplysninger. Gældende satser for brug af tjenesten kan findes på eFax websitet eller skaffes ved at ringe til vores afdeling for kundeservice. j2 Global forbeholder sig retten til at ændre afgifter, tillæg og månedlige afgifter eller at indføre nye afgifter når som helst, som fastsat i afsnit 13 ovenfor. Klager. Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs kan kontaktes skriftligt på adressen 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814, eller telefonisk på 1-916-445-1254.

« Tilbage til toppen

Spørgsmål?
Ring til os
89 88 41 99
infodk@mail.efax.com
nederste kurve
o o o