Global Gateway
land / sprog

Juridisk

LÆS DISSE VILKÅR GRUNDIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSITE.

Materialet på dette website er leveret af j2 Global Communications, Inc. eller dets datterselskaber ("j2 Global Communications"), som en service til sine kunder og må udelukkende anvendes til informationsbrug. Enkeltkopier kan downloades i henhold til bestemmelserne nedenfor. Ved at downloade materiale fra dette website, accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere dem, må du ikke bruge websitet eller downloade materiale fra det.

VAREMÆRKE INFORMATION

j2, j2 Global, Call Sciences, Consensus, Documagix, eFax, eFax Broadcast, eFax Free, eFax Plus, eFax Pro, eFax Messenger, eVoice, Electric Mail, Easy Faxing Anywhere, j2 Messenger, jBlast, jConnect, jConnect Premier, jConnect Free, JFAX, m4, Onebox, Timeshift, Unifax og What's Your Number, blandt andre, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende j2 Global Communications, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre lande.

Anvendelse af udtrykkene "en efax", "efax det", "at efaxe", "efaxet" og "efaxning" til at beskrive den service / handling at sende eller modtage en fax i et digitalt format, er strengt forbudt som en overtrædelse af j2 Global Communications' varemærke. j2 Global Communications er engageret i en igangværende kampagne for at overbevise offentligheden om, at EFAX ikke bør bruges til andet end at beskrive j2 Global Communications' "EFAX" service og ikke på nogen af de måder, der er beskrevet ovenfor. Med henblik herpå har virksomheden skrevet til publikationer og virksomheder, der har brugt EFAX på upassende måde, for at beskytte dette varemærke.

j2 Global Communications' varemærker må kun bruges offentligt med tilladelse fra j2 Global Communications. Rimelig brug af j2 Global Communications' varemærker i reklamer og markedsføring af j2 Global Communications produkter kræver korrekt kildeangivelse.

PATENTBESKYTTELSE

j2 Global Communications' serviceydelser, herunder særligt dens eFax®, jConnect® og Onebox®-tjenester er beskyttet af et eller flere af følgende amerikanske patenter og andre patenter: 6,208,638; 6,073,165; 6,597,688; 7,020,132; 6,717,938; 6,999,478; 6,625,642; 6,549,612; 5,675,507; 5,870,549; 6,350,066; 6,564,321; 6,857,074; 5,291,302; 5,459,584; 5,461,488; 6,564,193.

ENKELTLICENS

Materialet på dette website er ophavsretligt beskyttet, og uautoriseret brug af materialerne på dette website kan være i strid med loven om ophavsret, varemærker og andre love. Du må kun downloade en kopi af den information eller den software ("materialer") som findes på j2 Global Communications websites til en enkelt computer til personlig, ikke-kommerciel intern brug, medmindre du af j2 Global Communications skriftligt har fået en specifik licens til at gøre andet, eller som tilladt af licensvilkår, leveret eller forsynet sammen med enkelte materialer. Dette er en licens, ikke en overførsel af ejendomsret, og den er underlagt følgende begrænsninger: Du må ikke:

  1. ændre materialerne eller bruge dem til noget kommercielt formål, eller nogen offentlig visning, fremførelse, salg eller leje;
  2. dekompilere, foretage reverse engineering af eller skille software materialer ad, undtagen og kun i det omfang det er tilladt indenfor gældende lov;
  3. fjerne copyright eller andre meddelelser angående ejendomsret fra materialerne;
  4. overdrage materialerne til en anden person. Du indvilliger i at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne.

EJENDOMSRET TIL MATERIALER

Materialerne er ophavsretligt beskyttede af internationale ophavsretlige love og traktatbestemmelser. De må ikke kopieres, reproduceres, modificeres, offentliggøres, uploades, sendes, transmitteres eller distribueres på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra j2 Global Communications. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri, giver j2 Global Communications og dens leverandører ikke nogen udtrykkelig eller underforstået ret til dig under nogen patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller handelshemmeligheder. Andre rettigheder kan være tildelt dig skriftligt af j2 Global Communications eller indarbejdet andetsteds i materialerne.

OPSIGELSE AF DENNE LICENS

j2 Global Communications kan opsige denne licens på ethvert tidspunkt, hvis du krænker vilkårene i denne aftale. Ved opsigelse, skal du straks destruere materialet.

LINKS

Links på dette website er udelukkende en service til dig, og tilvejebringelse af sådanne links udgør ikke en godkendelse fra vores side af det pågældende website eller dets leverandør eller noget af ​indholdet, produkterne eller tjenesterne, der vises eller udbydes derfra. Din brug af ethvert af disse websites er underlagt de betingelser, om nogen, som hvert af disse websites har offentliggjort. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtighed, overholdelse af ophavsret, lovlighed, anstændighed eller noget andet aspekt af indhold, produkter, services eller transmissioner modtaget gennem sådanne websites. Du ​​accepterer endvidere, at vi ikke har noget som helst ansvar i forhold til sådanne tredjeparts websites og din brug af dem.

ANSVARSFRASKRIVELSE

MATERIALERNE STILLES TIL RÅDIGHED "SOM BESET" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. j2 GLOBAL COMMUNICATIONS KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF INFORMATIONER) SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF MATERIALER, SELVOM j2 GLOBAL COMMUNICATIONS ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA VISSE RETSSYSTEMER FORBYDER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG.

j2 Global Communications og dets leverandører garanterer endvidere ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i disse materialer. j2 Global Communications kan foretage ændringer i disse materialer, eller i de produkter der er beskrevet deri, når som helst og uden varsel. j2 Global Communications forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

Spørgsmål?
Ring til os
89 88 41 99
infodk@mail.efax.com
9AM - 6:00PM CET
nederste kurve
o o o